Apie JEREMIE


JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy) ir Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas - pagerinti galimybes įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE sudaro sąlygas ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti SVV finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau SVV gali pasinaudoti ES lėšomis.

Europos investicijų fondas (EIF) yra pasirašęs 8 nacionalines (su Graikija, Rumunija, Slovakija, Latvija, Lietuva, Kipru, Bulgarija ir Malta) bei 3 regionines (Langedok Rusilonu Prancūzijoje, Kampanija ir Sicilija Italijoje) sutartis dėl kontroliuojančiųjų fondų.

Šia iniciatyva siekiama paskatinti verslumą Europos Sąjungoje, įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę ir skatinant ES struktūrinės paramos lėšomis sukurti didesnę naudą ūkiui.

Lietuvoje ši iniciatyva finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą.